Pomóżcie mi zrobić dwa zadania w Turbo Pascalu:
1.Oblicz średnia arytmetyczna liczb z przedziału który poda użytkownik.
2.utworz menu przy uzyciu case
opcja 1 to wypisanie licz podzielnych przez 5 z przedzialu jaki poda użytkownik.
opcja 2 srednia arytmetyczna liczb z przedzialu ktory poda użytkownik.
opcja nr 3 wypisze liczby pierwsze z przedziału jakie poda uzytkownik.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:30:46+01:00
Program srednia;
uses crt;

var
w:real;
a,b,i,s,l:integer;

begin
clrscr;
s:=0;
l:=0;
write('Podaj liczbe rozpoczynajaca ciag: ');
readln(a);
write('Podaj liczbe konczaca ciag: ');
readln(b);
for i:=a to b do
begin;
s:=s+i;
l:=l+1;
end;
w:=s/l;
write('Srednia liczb z wyznaczonego ciagu to: ',w:3:3);
readln;
end.Jak coś, mogę wytłumaczyć.