Beata Obertyńska - Przed kazaniem(fragment) O ptasie, skrzydlate zebranie,
rodzeństwa me młodsze, ptaki!
Pokornie o posłuchanie,
ja, sługa wasz byle jaki,
pod drzewem stojąc, proszę...
Przebaczcie, że śmiem was tak trudzić,
siostry i bracia ptakowie,
was, co to zbożnej radości
tyle już macie na głowie.

Pytania:

- W dwóch pierwszych wersach tekstu 1, osoba mówiąca chce:
A. zwrócić na siebie uwagę ptaków
B. wyjednać sobie u ptaków przebaczenie
C. odwrócić uwagę czytelników od ptaków
D. zachecić ptaki do uczestnictwa w zebraniu.

- Podmiot liryczny traktuje ptaki:
A. z wyższością
B. z uniżonością
C. jak równe sobie
D. trudno powiedzieć

1

Odpowiedzi

2009-12-07T19:56:35+01:00