Proszę o przetłumaczenie :)

Drogi Johnie !
Ostatnie ferie zimowe spędziłem w bardzo niezwykłym miejscu! Byłem na Kamczatce. Jest to unikatowy przykład dzikiej przyrody. Żyje tutaj aż 20 tysięcy niedźwiedzi. Czy wiesz, że żyje tutaj też wiele stad reniferów ? Nigdy wcześniej nie byłem w tak wspaniałym miejscu. Nie mogłem uwierzyć, gdy dowiedziałem się, że na tym ogromnym terenie mieszka tylko 300 tysięcy ludzi. Aby zobaczyć wiele miejsc musieliśmy odbywać długie wycieczki w głąb Kamczatki. Widok naturalnej Tajgi jest jednak bezcenny. Przepięknym momentem jest wybuch gejzerów z gorącą wodą. Gdy widziałem go pierwszy raz byłem bardzo zdziwiony, że przyroda ma taką siłę. Czekam na odpowiedź
pozdrawiam
filip.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T19:53:51+01:00
Dear John!
Last winter holidays spent in a very unusual place! I was on Kamchatka. This is a unique example of wildlife. Live here until 20 thousand bears. Did you know that live here and many herds of reindeer? Never before I was not so great location. I could not believe when I learned that this huge area for only 300 thousand people. To see the many places we had to take long walks in the depths of Kamchatka. Views natural taiga, however, is priceless. Beautiful moment is the explosion of hot water geysers. When I saw him for the first time I was very surprised that Nature has the power. Waiting for reply
Yours!
Filip.