Odpowiedzi

2009-12-07T19:59:31+01:00
Struktura płci- wyraża się stosunkiem liczby osobników męskich i żeńskich.
zdolość do wydawania płci

struktura wieku- każda populacja ma określoną strukture wiekową.
Jeżeli w populacji przeważają osobniki młode, to znaczy że charakteryzuje się ona dużą dynamiką rozwoju. Gdy przeważają osobniki stare, nie zdole do rozwoju, to populacja jest populacją wymierającą.
3 4 3