Odpowiedzi

2009-12-07T20:06:51+01:00
1.Czy glony sa roslinami?
2.Czy glony mają budowe komórkową?
3.Czy glony mają jądro komórkowe?
4.Czy glony są jadalne?
5.Czy glony są używane w gospodarstwie domowym?
6.Jakie jest znaczenie glonów w przyrodzie?
7.Jakie są negatywne cechy glonów?
8.Jakie sa pozytywne cechy glonów?
9.Jakie sa rodzaje glonów?
10.Jak rozmnażają się glony?
11.gdzie występują glony?
12.Do jakiego królestwa należą glony?
13.Czy glony są szkodliwe?
14.Jak walczyć z glonami?
15.Jaką są grupą glony?

Więcej nie dałam rady.
2009-12-07T21:01:11+01:00
Pytania o glony:
1.Co to są glony?
2.Jak nazywa się nauka zajmująca się glonami?
3.Z jakiej gwary został zapożyczony termin "glony"
4.Jaką funkcję pełnią glony w materii organicznej w zbiornikach wodnych?
5.Ile odkryto gatunków glonów?
6.Ile liczy gatunków grupa glonów "zielonych"?
7.Do jakiego królestwa jest zaliczana grupa glonów "zielonych"?
8.wymień trzy królestwa do których są zaliczane glony?
9.wymień co najmniej cztery gromady, na które dzielą się glony?
10.Ile komórkowe mogą być glony?
11.Jakie organy nie występują u glonów?
12.Barwnik u glonów do przeprowadzania fotosyntezy?
13.Podaj przykład symbiozy glonów z innym organizmem?
14.Materiał zapasowy u glonów roślinnych?
15.Podaj jeden ze sposób rozmnażania glonów?
16.podaj sposób odżywiania glonów?
17.Podaj jeden przykład symbiozy z "zielenicami"?
18.Podaj gdzie glony wchodzą w skład planktonu?
19.Podaj jeden przykład na jakiej powierzchni żyją glony?
20.Podaj jeden przykład gdzie w warunkach domowych można spotkać glony?