Europa - 7%
Azja - 30%
Afryka - 20%
Ameryka Północna - 16%
Ameryka Południowa - 12%
Australia - 6%
Antarktyda - 9%

Zadanie 1
a) Oblicz , jaką powierzchnię ma Antarktyda
b) O ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Europy jest większa od powierzchni Australii ?

Zapisz obliczenia !!!

2

Odpowiedzi

2009-12-07T20:12:07+01:00
Powierzchnia kuli ziemskiej- 150mln km²

a) 9% *150000000=0,09*150000000=13500000
13500000=13,5 mln km²

Odp:Antarktyda ma powierzchnię 13,5 mln km²

b) 0,07*150000000=10500000
10500000=10,5mln km²

0,06*150000000=9000000
9000000=9mln km²

10,5mln km²-9mln km²=1,5mln km²

Odp:O 1,5 mln km².
2 3 2
2009-12-07T20:21:11+01:00
A)
148 940 000 km² - powierzchnia lądów na ziemi

9% ÷ 148 940 000 km² = 13 404 600 km² powierzchnia Antarktydy

b)
9% × 148 940 000 km² = 10 415 800 km² powierzchnia Europy

6% ÷ 148 940 000 km² = 8 936 400 km²

10 415 800 km² - 8 936 400 km² = 1 479 400 km²

Odp.:Powierzchnia Europy jest o 1 479 400 km² większa od powierzchni Australii.

Daj najlepszego