Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:12:07+01:00
Reakcje fotochemiczne
Czasem jednak energia elektronowego stanu wzbudzonego po naświetleniu, zostaje zużyta na pokonanie bariery energii aktywacji reakcji chemicznej. Substancje w stanie wzbudzonym elektronowo mają często bardzo nietypowe właściwości, zupełnie różne od właściwości tejże substancji w zwykłym stanie. Wzbudzone na skutek naświetlenia elektrony mogą przechodzić na orbitale antywiążące. Powoduje to takie osłabienie wiązania chemicznego cząsteczki, że następuje jej rozpad. Zapewne znany jest efekt blaknięcia barwników na świetle; można go zaobserwować podczas remontu mieszkania. Barwna ściana zachowuje swoją intensywność w miejscach osłoniętych meblami przed działaniem światła, podczas gdy miejsca na które pada bezpośrednie światło dzienne, po kilku latach wyraźnie płowieją. W stanie wzbudzenia elektronowego po naświetleniu, wiele substancji wykazuje zupełnie nowe właściwości, np. redoks, lub kwasowo-zasadowych, i w takim stanie może odznaczać się zaskakująco wielką reaktywnością. Przykładami mogą być: reakcja podstawienia bromem (fotobromowanie) węglowodorów alifatycznych, technika Fświatłodruku, Fazotypii, F fotodimeryzacji antracenu lub reakcja wybuchowej fotosyntezy chlorowodoru z pierwiastków. Tu zostanie opisana światłoczułość kompleksów szczawianowych żelaza.