Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T17:49:12+02:00
Obliczam objętość drutu
r = 1 mm = 0,1 cm
P = πr²
P = π*0,1²
P = 0,01π cm²
h = 2 m = 200cm
V = P * h
V = 0,01π * 200 = 2π cm³

Obliczam objętość drutu w izolacji

r = 2 mm = 0,2 cm
P = πr²
P = π*0,2²
P = 0,04π cm²
h = 2 m = 200cm
V = P * h
V = 0,04π * 200 = 8π cm³

Obliczam objętość izolacji
8π - 2π = 6π cm³ ≈ 6 * 3,14 = 18,84 cm³

Obliczam wagę izolacji
18,84 * 0,5 = 9,42g

Odp.:Izolacja waży 9,42g
2009-09-02T18:06:52+02:00
R1=0,5mm=0,05cm
r2=1mm=0,1cm
h=2m=200cm
V1=objętość samego drutu
V2=objętnośc druta z izolacją
V3=objętość samej izolacji
g=gęstość=0,5g/cm³
pi=3,14

Pkoła=pi*r²
Pkoła1=pi*(0,05cm)²=0,0025cm²*pi
V=Pkoła1*h
V1=0,0025cm²*pi*200cm=0,5cm³*pi

Pkoła2=pi*(0,1cm)²=0,01cm²*pi
V2=0,01cm²*pi*200cm=2cm³*pi

V3=V2-V1
V3=2cm³*pi-0,5cm³*pi =1,5cm³*pi=4,71cm³

g=m/V
m=g*V
m=0,5g/cm³*4,71cm³=2,355g