Odpowiedzi

2009-09-02T17:49:58+02:00
A)
Cena brutto to cena netto + podatek VAT

x -cena netto

x + 0,22*x = 1,22x (cena brutto)

Jeżeli chcemy obliczyć z cenny brutto podatek VAT musimy pomnożyć ją przez pewną stałą y, czyli:

1,22x * y = 0,22x

y = 0,22/1,22 = ¹¹/₆₁ ≈ 0,1803

czyli 18,03 %

b)
Postępujemy jak wyżej czyli:

x + 0,07*x = 1,07x

1,07x * y = 0,07x

y = 0,07/1,07 ≈ 0,0654

czyli 6,54%

7-procentowy podatek VAT stanowi 6,54% ceny brutto.