A.Jaką energię potęcjalną ma młotek o masie 2kg podniesiony na wysokość 30cm ?
b.zamien jednostki
458KJ.....MJ
23MJ....kJ
0,064MJ....J
455mJ......kJ
7J......kJ
25,5kJ......J
c.W ciągu 2s spadło swobodnie na ziemie ciało o masie 1 kg.Jaką energię potęcjalną miało to ciało w chwili rozpoczęcia ruchu.


Proszę , musze miec to ja jutro , a jestem zagrozona z fizyki i jak tego nie zrobie to bedzie zle.Błagam o pomoc musi być dobrze zrobione na 100%.Oczywiście dam najlepsza odpowiedz !

3

Odpowiedzi

2009-12-07T20:15:22+01:00
A.
E=mgh
E=2kg×10m/s²×0,3m
E=6J
b.
458KJ.=0,458MJ 1kJ=0,001MJ
23MJ=23000kJ 1MJ=1000kJ
0,064MJ=64000J 1MJ=1000000J
455mJ=0,000455kJ 1mJ=0,000001kJ
7J=0,007kJ 1J=0,001kJ
25,5kJ=25500J 1kJ=1000J
c.t=2s
h=gt²/2
h=[10m/s²×4s²]:2
h=20m
E=mgh
E=1kg×10m/s²×20m
E=200J
2009-12-07T20:20:46+01:00
A) Ep=m*g*h
Ep=2[kg]*10 [m/s kwadrat]*0,3[m]
Ep= 20[N]*0,3[m]
Ep=6[J]

B) same odpowiedzi podam
458Kj= 0,000458 Mj
23000kJ
64000J
455000kJ
0,007kJ
25500J

c)
- w chwili rozpoczęcia ruchu
h=gt₂/2
h=10[m/s kwadrat]* 4[s₂]/2
h=20[m]
Ep=mgh
Ep=1[kg]*20[m]*10[m/s kwadrat]
Ep=200 J
2009-12-07T20:24:16+01:00
M=2kg h=30cm=0.3m g=10

Ep=?

Ep=m x g x h x-razy
Ep=2kg x 10m/s2 x 0,3m s2 -s do kwadratu m sie skrócą
Ep=20N x 0,3
Ep= 6N [kg|m/s2] kg przez m na s kwadrat

456KJ=0.456MJ
23MJ=23000KJ c)nie wiem jak zrobić
0,064MJ=64KJ
455mJ=455000KJ
7J=0,007 KJ
25,5KJ=2550J