Piątkowi pomóżcie!!!!!!!!!!!
1.Dane są dwa roztwory : roztwór A o pH = 8 i roztwór B o pH = 9
a)Który z nich jest bardziej zasadowy? .............
b)Który z nich ma wyższe stężenie jonów OH⁻ ? .........

2.Uporządkuj podane roztwory według rosnącego stężenia jonów wodorotlenkowych :
roztwór A o pH = 10
roztwór B o pH = 7,5
roztwór C o pH = 8,5
...................................
3.Uporządkuj podane roztwory według rosnącego stężenia jonów wodorowych :
roztwór A o pH = 3
roztwór B o pH = 2
roztwór C o pH = 6
.................................
4.Dane są dwa roztwory : roztwór A o pH = 4 i roztwór B o pH = 5
a)Który z nich jest bardziej kwaśny ? .......................
b)Który z nich ma większe stężeniejonów H⁺ ? ....................
Piątkowi pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-07T20:06:08+01:00
1.
a)bardziej zasadowy jest roztwór o pH 9
b) wyższe stężenie jonów OH⁻ posiada roztwór o pH 9
2. B,C,A
3. C,A,B
4.
a) Bardziej kwaśny jest roztwór o pH 4
b) większe stężenie jonów H+ ma roztwór o pH 4.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:09:04+01:00

zadanie 1
a) bardziej zasadowy jest roztwór o pH= 9
b) większe stężenie jonów OH⁻ ma roztwór o pH= 9

zadanie 2
B C A

zadanie 3
C A B

zadanie 4
a) bardziej kwaśny jest roztwór o pH= 4
b) większe stężeniejonów H⁺ ma roztwór o pH= 4