Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T17:19:21+02:00
Problem badawczy jest to zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania.

Problemem badawczym może być np.: nie odpowiednie zachowania uczniów w szkole.
15 3 15
2009-09-02T17:22:55+02:00
Problem badawczy jest to ogólny problem który można zamienić na precyzyjne pytania np. Jak chodzi komputer?
11 3 11
2009-09-02T17:24:59+02:00
Problem badawczy - rodzaj zadania (sytuacji), którego podmiot nie może rozwiązać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Jego rozwiązanie jest możliwe dzięki czynności myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy przedmiotu. Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie. W sformułowaniu problemu badawczego wyróżniamy 3 terminy:
a/ sytuacja problemowa - świadomość braku kompletnej wiedzy, stan niepokoju
b/ problem - logiczne ujęcie przeżywanej niewiedzy
c/ pytanie problemowe - gramatyczna konstrukcja wyrażająca sytuację problemową i będąca zarazem językowym odpowiednikiem problemu.

pozd.
9 3 9