Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:11:40+01:00
KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu,zdolny do oddychania,odżywiania,rozmnażania,wzrostu.Wielkość i kształt komórek są różne.
Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i protoplastu.Protoplast jest żywą częścią komórki, w jej skład wchodzą:
-jądro komórkowe
-mitochondria
-plastydy i inne elementy

CYTOPLAZMA - to główna część protoplastu.Jest to ciągliwa, lepka, elastyczna, galaretowata masa będąca w ciągłym ruchu. Wyróżnia się 3 rodzaje ruchów cytoplazmy:
-rotacyjny
-cyrkulacyjny
-pulsacyjny


Centriole - spełniają role inicjatora.
Lizosomy pełnią funkcję trawienia wewnątrzkomórkowego.
Rybosomy - są to ziarniste twory zbudowane z RNA i białek.biorą udział w biosyntezie białka.Zwykle są połączone w łańcuszki.
Jądro jest nadrzędną organella każdej komórki, warunkuje jej właściwy metabolizm, reprodukcję i wzrost.
Chloroplast - w nim zachodzi proces fotosyntezy
Mitochondrium - centrum energetyczne komórki, odbywają się procesy oddychania wewnątrzkomórkowego

JĄDRO KOMÓRKOWE
W komórce najczęściej znajduje się jedno jądro, ale można też spotkać komórki zawierające wiele jąder (takie komorki nazywane są komórczakami). Z kolei są też komórki pozbawione jąder np. erytrocyty u ssaków. Jądro steruje (poprzez DNA) przemianami biochemicznymi komórki.Gromadzi i przechowuje w DNA informacje o cechach organizmu.Jądro bierze udział w podziałach komórek

6 3 6
2009-12-07T20:11:45+01:00
Jądro komórkowe - pełni nadrzędną rolę w komórce, gdzyż poprzez zawarte w nim DNA steruje przemianami biochemicznymi komórki. Jądro komórkowe gromadzi i przechowywuje w DNA, w postaci chromatyny, informację genetyczną o cechach organizmu, a następnie przekazuje ją do cytoplazmy na rybosomy za pomocą m-RNA. Jądro bierze także udział w podziałach komórek somatycznych (mitoza) i generatywnych (mejoza).
Jądro komórkowe jest otoczone podwójną błoną białkowo- lipidową, która zawiera liczne pory. To właśnie one umożliwiają utrzymywanie kontaktu jądra z pozostałą częścią komórki. Wewnątrz jądro jest wypełnione kariolimfą - sokiem jądrowym składającym się w głównej mierze z białek kwaśnych i fosfolipidów. Na terenie jądra znajduja się także jąderka(zbudowane z RNA i białek), które stanowią ośrodki tworzenia rybosomów. Bardzo ważnym elementem budującym jądro komórkowe jest DNA, które w połączeniu z białkami zasadowymi: histonami, białkami niehistonowymi oraz RNA tworzy strukturę zwaną chromatyną. W czasie podziałów komórki ulega ona skondensowaniu i tworzy chromosomy (u człowieka jest ich 23 pary w komórkach somatycznych, a w gametach o połowę mniej ).
Zwykle komórki posiadają jedno jądro komórkowe, lecz bywają także takie, które są wielojądrowe (tzw. komórczaki). Niektóre komórki w trakcie różnicowania się i specjalizacji tracą jądro, np. erytrocyty ssaków.

Niemal wszystkie komórki eukariotyczne zawierają jądro. Nie posiadają go jedynie erytrocyty u ssaków i dojrzałe człony rurek sitowych u roślin okrytonasiennych. Jądro ma kulisty kształt. Zwykle jest położone centralnie, lecz w niektórych komórkach roślinnych może być zepchnięte na brzeg komórki przez rozrośnięta wakuolę. Jądra peryferyjne występują również w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych. Jądro otaczają dwie błony tworzące otoczkę, wykazujące ciągłość ze sobą i błonami cytoplazmatycznymi. Błona zewnętrzna jest wysoce przepuszczalna, natomiast wewnętrzna, wyściełana laminowym szkieletem jest wysoce wybiórcza. Inną drogą transportu substancji z i do jądra są pory w otoczce jądrowej otwierające się w zależności od potrzeb i przepuszczalne w jednym bądĽ drugim kierunku. Do jądra transportowane są głównie białka strukturalne jądra, białka potrzebne do transkrypcji i replikacji oraz do budowy podjednostek rybosomów. Z jądra do cytoplazmy wędrują m.in. cząsteczki mRNA oraz podjednostki rybosomów. Wnętrze jądra wypełnia kariolimfa, w której znajduje się DNA w postaci chromatyny (substancja złożona przede wszystkim z DNA i silnie zasadowych białek zw. histonami)występującej w dwóch postaciach - luĽnej i skondensowanej. Podczas podziałów komórki chromatyna zostaje silnie zespiralizowana i upakowana w chromosomach. Wydzielonym obszarem jądra jest jąderko. W jąderku następuje synteza rRNA oraz są tworzone podjednostki rybosomów.

;)
1 5 1