Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:09:21+01:00
Białaczka to choroba, która powoduje zmiany we krwi. W szpiku kostnym powstają trzy podstawowe elementy krwi: czerwone krwinki, które przenoszą tlen i dwutlenek węgla, białe krwinki, odpowiedzialne za obronę przed infekcjami, i płytki krwi, które umożliwiają jej krzepnięcie. W organizmie osoby chorej na białaczkę dochodzi do nie kontrolowanego namnażania się w szpiku kostnym patologicznie zmienionych niedojrzałych komórek. Zachowują się one podobnie jak chwasty w ogrodzie: nie pozwalają się rozwijać zdrowym krwinkom. W końcu szpik kostny jest przepełniony i te nieprawidłowe komórki, zwane blastami, dostają się do obiegu krwi, a wraz z nią - do różnych narządów: wątroby, śledziony, węzłów chłonnych, płynu mózgowo-rdzeniowego, nerek, gonad.
4 4 4
2009-12-07T20:13:14+01:00
Hemofilia brak krzepliwości krwi wywołana mutacjami genie jednego z czynników krzepnięcia. choroba nieuleczalna jedynym sposobem na radzenie sobie z nią jest podawanie brakującego białka. Objawy wylewy wewnętrzne i krwawienia

białaczka choroba nowotworowa, układu krwiotwórczego spowodowana zmianą ilości leukocytów
3 4 3