Odpowiedzi

2009-12-07T20:44:23+01:00
A) Oblicz długość krawędzi sześcianu o objętości 27.
a = krawędź szescianu
V = 27
V = a³ = 27
a = ∛27
a = 3
B) Jaką długość ma przekątna sześcianu o krawędzi długości 5?
a = 5 - krawędź sześcianu
D- przekątna szescianu =?
D = a√3
D = 5√3

C) Oblicz objętość sześcianu o przekątnej długości 6(pierwiastek z 6).
D = 6√6 - przekatna sześcianu
V = ? - objętość sześcianu

D=6√6
D = a√3
a√3 = 6√6
a = 6√6 : √3
a = 6√3*√2 :√3
a = 6*√2

V = a³
V = (6√2)³ =
V = 6³* (√2)²*√2
V = 216*2*√2
V = 432√2