Przetlumacz :
as sick as a dog
as different as chalk and cheese
as keen as ketchup
crable
depend
chared with
complaining of
curious of
copes with
to be involved in fth
to move to Boston
to spend time and money on sth
waste of time
carried away
came across
managed
nothing
majority
recent
choose
graduate
stress
enjoy
employ

1

Odpowiedzi

2009-12-07T20:23:13+01:00
Tak chory jak pies
tak różny jak kreda i ser
tak ostry jak ketchup
crable
policz
chared z
skarżąc z
ciekawy z
przykrycia z
aby zostać włączony w fth
aby poruszyć się do Bostonu
aby wydać czas i pieniądze na sth
marnowanie czasu
przeleciał
przyszedł przez
potrafił
nic
większość
ostatni
wolej
absolwent
nacisk
uciesz się
emplo