Zad.1
ciało rusza się ze stałym przyspieszeniem i w czasie 8 sek. przebywa drogę 20m. ile wynosi prędkość ciała po upływie tego czasu.
Zad.2
ciało porusza się jednostajnie zmiennym a jego prędkość początkowa wynosi vo=20m/s. wiadomo ze po 40 sek. ciało zatrzyma się. ile wynosi prędkości ciała w chwili p=8 sek.
Zad.3
samochod ruszyl ruchem przyspieszonym w ciagu pierwszych 10 sek. ruchu przejechal droge 75m. oblicz wartosc przyspieszenia tego samochodu.

3

Odpowiedzi

2009-12-07T20:12:21+01:00
2009-12-07T20:16:28+01:00
Zad.1
t = 8 s
s = 20m
v = ?
s = ½at² |*2
2s = at² |:t²
a = 2s/t²
a = 2*20m / 64s² = 0,625m/s²
v = a*t
v = 0,625m/s² * 8s = 5 m/s

Zad.3
t = 10 s
s = 75m
a = ?
s = ½at² |*2
2s = at² |:t²
a = 2s/t²
a = 2*75m / 100s² = 1,5m/s²
2009-12-07T20:17:19+01:00
Zad.1 s=(V*t)/2
V=2s/t
V=40/8
V=5m/s
zad.2
czy na pewno jest to ruch jednostajnie zmienny? moze jednostajny opóźniony?
zad.3 s=(a*t²)/2

a=2s/t²

a=150/100
a=1,5m/s²