1. Oblicz objętość i pole walca, w którym promień podstawy ma długość 5 cm, a wysokość ma 8 cm.

2. Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 8 pierwiastków z 2 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze 45 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego walca.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:20:15+01:00
Zad 1
V = Pp * H = 25π * 8 = 200π

Zad 2
sin45 = H / 8√2
√2 / 2 = H / 8√2
2H = 8√2 * √2
2H = 8 * 2
H = 8

2r = 8
r=4

V = 16π * 8 = 128π

Ppc = Pp + Pb
Pp = 16π
Pb = 2πrH = 2π * 4 * 8 = 64π
Ppc = 16π + 64π = 80π