Odpowiedzi

2009-09-02T19:20:47+02:00
BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) to termin określający zasady wykonywania pracy w warunkach, które nie zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Obejmują one również przepisy, działania i związane z nimi badania mające na celu zmniejszenia zagrożeń, które mogą występować w związku z wykonywaną pracą. Tak więc przestrzeganie przepisów BHP oraz zasad ergonomii pracy jest podstawą bezpiecznego użytkowania komputera i urządzeń z nim współpracujących.

Urządzeniem, przy używaniu którego należy pamiętać o przepisach BHP, jest m.in. monitor.

Monitor CRT
Monitor jest źródłem promieniowania szkodliwego dla naszych oczu. Przy monitorach CRT (lampowych) należy również ustawić odpowiednią częstotliwość odświeżania obrazu przy danej rozdzielczości. Za minimalną częstotliwość odświeżania pionowego przyjmuje się 85Hz. Niższa częstotliwość powoduje migotanie szkodliwe dla wzroku. Zalecana rozdzielczość monitora to 800 na 600px lub wyższa.

Monitor LCD
Monitory LCD emitują o wiele słabsze pole elektromagnetyczne. Dobry monitor powinien umożliwiać uchylenie ekranu co najmniej o 20° do tyłu i 5°do przodu oraz obrót wokół własnej osi o 120°- 60° w lewo lub w prawo. Odległość oczu od monitora powinna wynosić od 40do 75 cm, a kąt patrzenia 20°-50°. Zaleca się takie usytuowanie monitora, aby jego górny brzeg znajdował się poniżej poziomu oczu. Wyregulowanie jasności ekranu monitora w zależności od potrzeb i aktualnych warunków otoczenia.

Oświetlenie
Natężenie światła mierzone na powierzchni monitora nie może być mniejsze niż 180 lx, a dla osób starszych 250 lx, światło to musi być rozproszone (nie punktowe). Nie należy siedzieć przodem do okna, ponieważ będzie oślepiało nas światło dzienne (pamiętać ewentualnie o zasłonięciu okna). Komputer nie powinien też stać ekranem monitora do okna, ponieważ światło dzienne będzie się odbijało od monitora, co również jest szkodliwe i męczące dla naszych oczu. Zaleca się, aby oświetlenie, zarówno sztuczne jak i naturalne, było równoległe do kierunku patrzenia na monitor.

Podczas pracy z komputerem należy pamiętać o ergonomii pracy oraz zasadach BHP, a w szczególności:
- unikać odblasków światła na monitorze
- starannie dobierać jasność i jaskrawość obrazu
- zachować bezpieczną odległość od monitora.

Podczas pracy co jakiś czas należy przenosić wzrok na przedmiot znajdujący się w oddali oraz mrugać oczami. Nie przestrzeganie przepisów BHP dotyczących monitora wywołuje zmęczenie oczu. Zwykle objawia się ono pieczeniem, łzawieniem lub pogorszeniem (przejściowym ostrości widzenia). Może również wystąpić podwójne widzenie oraz wysychanie i zmętnienie rogówki oka.

Biurko i krzesło
Dobrze dobrane biurko oraz krzesło są również jednymi z elementów BHP pracy przy komputerze. Wygodne krzesło powinno posiadać regulowaną wysokością siedziska( 40-50cm) i oparcia. Jeżeli krzesło nie będzie odpowiednio dopasowane, przy dłuższym korzystaniu mogą wystąpić bóle kręgosłupa, pleców, rąk.

Powinniśmy robić w czasie pracy regularne przerwy na ćwiczenia fizyczne rozluźniające mięśnie.

Klawiatura
Klawiatura powinna posiadać regulację kąta pochylenia w zakresie od 0° do 15°. Dodatkowo, klawisze klawiatury powinny być rozmieszczone tak, aby podczas pisania ramiona, nadgarstki oraz dłonie osoby pracującej przy komputerze były ułożone w sposób minimalizujący zmęczenie. Przyjmuje się, że ręce powinny być zgięte w łokciach pod kątem ok. 90°, a nadgarstki użytkownika powinny opierać się na blacie lub specjalnie do tego przeznaczonej podstawce. Odległość klawiatury od przedniej krawędzi stołu nie powinna być mniejsza niż 10cm.

Porażenie prądem elektrycznym
W czasie pracy przy komputerze (urządzeniu elektrycznym) można ulec porażeniu prądem elektrycznym (np. w wypadku pojawienia się napięcia na obudowie komputera).

Należy wtedy:
odłączyć poszkodowanego spod działania prądu elektrycznego
sprawdzić stan poszkodowanego (podstawowe funkcje życiowe: krążenie, oddech i świadomość, zlokalizować odniesione urazy)
zapewnić sobie pomoc oraz wezwać pogotowie ratunkowego
przeprowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową
czynności ratunkowe należy wykonywać zależnie od stanu pacjenta

Obowiązek udzielania pomocy przedmedycznej reguluje prawo.

Na stanowisku pracy wyposażonym w komputer obowiązują następujące zakazy:
Przy stanowisku nie wolno spożywać posiłków i napojów.
Nie wolno instalować oprogramowania bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania oprogramowania i danych udostępnionych na stanowisku.
Zakazuje się zakłócania pracy sprzętu, systemów operacyjnych i oprogramowania oraz działania sieci komputerowej.
Sprzęt komputerowy i sieciowy, lokalna sieć komputerowa oraz połączenie z siecią Internet służą wyłącznie do celów edukacyjnych i w takim charakterze mają być wykorzystywane.
Uczeń jest odpowiedzialny za swoje stanowisko natomiast Nauczyciel prowadzący zajęcia w pracowni ponosi odpowiedzialność za sprzęt komputerowy i sieciowy.
Nie wolno podczas zajęć zmieniać zajmowanego stanowiska bez wyraźnego polecenia nauczyciela. Uczeń powinien pracować przy tym samym stanowisku komputerowym podczas całego roku szkolnego.
Nie wolno przesuwać, lub przestawiać jednostki centralnej komputera oraz monitora bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
Nie wolno dotykać elementów z tyłu komputera, kabli zasilających, a także kabli sieciowych bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
Nie wolno dokonywać zmian ustawień systemowych, a w szczególności ustawień właściwości wyświetlania, ustawień Pulpitu, ustawień sieciowych itp. bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
Należy przestrzegać zasad ochrony antywirusowej.
Wszelkie niejasności związane z użytkowaniem komputera należy konsultować z nauczycielem.
O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy natychmiast powiadamiać nauczyciela prowadzącego zajęcia.