1) określ na czym polegają upodobnienia w ponizszych przykładach

1 bliższy
2 drzewko
3 walizka
4 wstążka
5 śnieg
6 mróz
7 sąd
8 obowiązkowy
9 śnieżka
10 pięć wiewiórek
11 idź powoli
12 niedźwiedź śpi
13 człowiek biznesu
14 dziewięć złotych
15 zrób kolację
16 i tak dalej
17 schodząc do obozu
18 czytelnik bajek
19 wykład ciekawy

1

Odpowiedzi

2009-12-08T01:53:53+01:00
Napiszę te ,co do których nie mam wątpliwości,upodobnienia polegają na tym ,że inaczej mówisz a inaczej piszesz: 1]bliszszy 2]dżefko,3]waliska,4]fstonszka,5]śniek.6]mrós7]sont 8]obowiąskowy 9]śnieszka.10]pieńć wiewiórek.11]ić powoli 12]niećwieć śpi,14]dziewieńć złoty 15]zróp kolacje 17]schodzonc do obozu,19]wykłat ciekawy