Odpowiedzi

2009-12-07T20:20:00+01:00
X - długość boku kwadratu I,
x + 2 - długość boku kwadratu po powiększeniu
P1 = x²
P2 = (x +2 )²
P2 - P1 = (x² + 4x + 4) - x² = 4x + 4, czyli
4x + 4 = 28
4x = 28 - 4 = 24
x = 24 :4
x = 6
odp.Kwadrat ma boki o długości 6 cm.
Spr. 6+2 = 8
8² - 6² = 64 - 36 = 28