Proszę o pomoc.!
zad.1. Rozwiąż nierówności:
3x-2(x-2)>(bądź równe) 3(x-4)-2(2-3x)
a) wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań.
b) Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań.?
c) Podaj najmniejszą liczbę parzystą, która nie spełnia tej nierówności.

3

Odpowiedzi

2009-12-07T20:24:12+01:00
3x-2x+4≥3x-12-4+6x
20≥8x
2,5≥x

a) {1,2}
b) {-2,-1,0,1,2}
c) {4}
2009-12-07T20:27:16+01:00
3x-2(x-2)większe bądź równe3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4większe bądź równe3x-12-4+6x
3x-2x-3x-6xwiększe bądź równe-4-12-4
-8xwiększe bądź równe-20
xmniejsze bądź równe2,5


a) 2;1;0
b)do zbioru należą -2;-1;0;1;2
c) 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:35:35+01:00
>= to wieksze niż, a <= to mniejsze niż:)

3x-2(x-2)>=3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4>=3x-12-4+6x
x+4>=9x-16
x-9x>=-16-4
-8x>=-20 |/(-8)
x<=2,5 - zmienił się znak

a) {0,1,2}
b) {-3,-2,-1,0,1,2}, czyli 6 liczb.
c) {4}