1.Pokój ma 4 kąty, a w każdym kącie siedzi kot. Naprzeciwko każdego kota siedzą trzy koty, a na
ogonie każdego kota siedzi jeden kot. Ile kotów było razem?

Pytanie: Ile kotów znajduje się w pokoju

2. Pewien chłopiec miał tyle samo braci i sióstr. Jego siostra Ala miała dwa razy więcej braci niż sióstr. Ile braci i sióstr było w tej rodzinie?

3.Jest 5 koszyków. W każdym z nich jest 5 jabłek.
W jednym jabłku są 3 robaki. Każdy z nich przyprowadził do jabłka 4 młode. Ile jest robaków?

4.Ślimak wspina się po słupie, który ma 10m wysokości. W ciągu jednego dnia wchodzi 5m do góry, a nocą zjeżdża 4m w dół. Po jakim czasie ślimak zdobędzie szczyt słupa?

2

Odpowiedzi

2009-12-07T20:22:20+01:00
20 kotów

Nie możliwe!!!

60 chyba

5 dni
2009-12-07T21:20:50+01:00
1. Najpierw jest jeden kot, na przeciwko niego siadają trzy koty czyli 1+3=4.
Są 4 koty, a na ogonie każdego z nich siada inny kot, więc 4*2=8.
W jednym kącie jest 8 kotów, a są 4 kąty, więc 8*4=32
Odp. W pokoju są 32 koty.

2.-

3.Jest 5 koszyków, w każdym po 5 jabłek, więc 5*5=25.
Jest 25 jabłek, w każdym po 3 robaki, czyli 25*3=75.
Jest 75 robaków, każdy przyprowadza po 4 młode, więc 75*4=300.
Odp.Jest 300 robaków.

4.5m-4m=1m-tyle przechodzi przez 1 dzień
10m:1m=10
Odp.Po 10 dniach ślimak zdobędzie szczyt słupa.