1. pojazd w czasie 0,5 przebył droge 100km . oblicz predkosc pojazdu w m/s
2.na prostej drodze pojazd zwiekszył predkosc z 36 km/h do 72 km/h w czasie 5 sekund . oblicz srednie przyspieszenie pojazdu.
3. pojazd jadacy z szybkoscia 36km/h zahamował w czasie 5 sekund .oblicz droge hamowania
4. oblicz energie mechaniczna pocisku o masie 100 g poruszajacego sie z szybkoscia 20 m/s na wysokosci 1 km
5. samochod o masie 3 ton jedzie z szybkoscia 54 km/h . oblicz energie kinetyczna pojazdu

1

Odpowiedzi

2009-12-08T09:26:46+01:00
Zad.1
1h=200km
1h=3600s
200km=200000m
200000/3600=55 pięć dziewiatych metra na sekunde

zad.2
Dane:
V₁ = 36km/h = 10m/s
V₂ = 72km/h = 20m/s
t₁ = 5s
t₀ = 0s

wzór:
a = ΔV/Δt

ΔV = V₂ - V₁
ΔV = 20m/s - 10m/s
ΔV = 10m/s

Δt = t₁ - t₀
Δt = 5s - 0s
Δt = 5s

podstawiamy do wzoru:
a = ΔV/Δt
a = 10m/s / 5s
a = 10m/5s²
a = 2m/s²

odp.: średnie przyśpieszenie samochodu wynosi 2m/s²

zad.3

Dane:
v = 36km/h = 10m/s
t = 5s

Szukane:
s = ?

Wzór
s = at²/2
a = v/t
s = vt/2 [m/s × s = m]

Rozwiązanie:
s = 10×5/2
s = 25m

Odpowiedź:
Droga hamowania to 25m.

zad.5

3 t = 3000 kg
54 km/h= 54 × 1000 m = 15 m/s
-----------
3600 s


Ek= m × v²
--------
2

Ek= 3000 kg × (15m/s) ²
---------------------
2
Ek= 3000 kg × 225m²/s²
------------------
2
Ek= 337500 kg ×m²/s²
Ek= 337500 J
Ek= 3375kJ ( kilo dżuli, takiego zapisu używa się,
aby skrócić długość wyrażenia)