Dopasuj do przyczyn i skutków kolonizacji greckiej:

A. groźba głodu
B. zasiedlenie Sycylii i powstanie Wielkiej Grecji
C. wzrost liczby mieszkańców Hellady
D. odnalezienie większej ilości bogactw naturalnych
E. powstanie nowych kolonii
F. rozszerzenie wpływów handlowych Greków
G. brak ziemi uprawnej
H. obawa przed wybuchem bratobójczych walk

2

Odpowiedzi

2009-12-07T20:28:08+01:00
2009-12-07T20:28:25+01:00
1. A,C,G,H
2.B,D,E,F

A-G
B-H
C-E
D-F