1.Complete the sentences with the correct form of the word 'eat'
1. I _____ three apples since lunchtime
2. Would you like something to _______?
3. In this photo,my daughter ________ ice cream
4. I think in the future people ______ any healthy food

2. Uzupełnij luki używając podanych czasowników w odpowiedniej formie.
bring make take try
Przetłumacz otrzymany tekst
Paella is a typical Spanish dish 1________
of rice and a variety of other ingredients- and it is usually yellow! But last year a friend of mine 2_______ me to a restaurant in Valencia to try black rice paella. When the waiter 3______ it to our table, I was shocked. While I 4______ to recognise the ingredients, my friend told me that the black colour came from squid. It was delicious.

3

Odpowiedzi

2009-12-07T20:35:22+01:00
Have eaten
eat
is eating
will eat

made
took
brought
was trying

Paella jest typowym hiszpańskim przysmakiem/daniem zrobionym z ryżu i różnych składników - zazwyczaj jest żółta. Ale ostatniego roku mój przyjaciel zabrał mnie do restauracji w Valencii aby spróbować paellę z czarnego ryżu. Kiedy kelner przyniósł ją do naszego stolika, byłem zaskoczony. Kiedy ja starałem się rozpoznać składniki, mój przyjaciel powiedział mi że ten czarny kolor pochodzi od kałamarnicy. To było przepyszne!
1 5 1
2009-12-07T20:36:01+01:00
1.Complete the sentences with the correct form of the word 'eat'
1. I ate three apples since lunchtime
2. Would you like something to eat?
3. In this photo,my daughter is eating ice cream
4. I think in the future people will eat any healthy food

2. Uzupełnij luki używając podanych czasowników w odpowiedniej formie.
bring make take try
Przetłumacz otrzymany tekst
Paella is a typical Spanish dish 1 made
of rice and a variety of other ingredients- and it is usually yellow! But last year a friend of mine 2 took me to a restaurant in Valencia to try black rice paella. When the waiter 3 brought it to our table, I was shocked. While I 4 tried to recognise the ingredients, my friend told me that the black colour came from squid. It was delicious.

Paella to typowe Hiszpańskie danie zrobione z ryżu i róznorodności innych składników - ui zwykle jest żółte. Ale ostatnego roku mój przyjaciel zabrał mnie do restauracji w Wenecji żeby spróbować paelli z czarnym ryżem. Kiedy kelner przyniósł to do naszego stolika byłem zszokowany. Podczas gdy próbowałem zorientować się jakie są składniki, mój przyjaciel powiedział że czarny kolor pochodzi od kałamarnicy. To było przepyszne.
1 5 1
2009-12-07T20:37:55+01:00
1. I eat three apples since lunchtime.
2. Would you like something to eat?
3. In this photo,my daughter ate ice cream.
4. I think in the future people eating any healthy food.

Paella is a typical Spanish dish 1 made
of rice and a variety of other ingredients- and it is usually yellow! But last year a friend of mine 2 took me to a restaurant in Valencia to try black rice paella. When the waiter 3 brought it to our table, I was shocked. While I 4 tried to recognise the ingredients, my friend told me that the black colour came from squid. It was delicious.
Paella jest typową hiszpańską potrawą zrobiona z ryżu i innych różnorodnych składników - to jest zazwyczaj żółte! Ale w zeszłym roku mój kolega zabrał mnie do restauracji w Walencji aby próbować paelli z czarnym ryżem. Kiedy kelner przyniósł to do naszego stolika byłam wstrząśnięty. Chwilę przed spróbowaniem kolega powiedział mi że czarny kolor jest od kałamarnicy. To była pyszne.
1 5 1