Odpowiedzi

2009-12-07T20:36:42+01:00
W każdym przykładzie przedstawię reakcję zobojętniania.

Mg(OH)₂ + H₂SiO₃ → MgSiO₃ + 2H₂O
3Ca(OH)₂ + 2H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + 6H₂O
H₂S + Cu(OH)₂ → CuS + 2H₂O
1 5 1