Zad 1 uzupełnij zdania używając formy twierdzącej czasu past simple czasowników podanych niżej :
-play , - go , - read , - do
1 My sister _____ to a sleepover at her friend ' s hause
2 My Dad _____ tennis with my uncle
3 My brothers ____ their homework
4 My mum _____ her new book

zad 2
Napisz 3 zdania używając can, could i culsn't
___________________________________________________
Niech ktoś odpowie
jak usuwać zadania ? plis jak wiecie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:37:15+01:00
My sister went to a sleepover at her friend ' s hause
My Dad plaied tennis with my uncle
My brothers did their homework
My mum read her new book

Can I have a bill, please.
I couldn't swim.
I really can't go tommorow.
3 4 3