Odpowiedzi

2009-12-07T21:11:54+01:00
Dane
cp1=8%
cp2=2%
cp=6%
mr=0,12kg=120g
cp=ms*100%/mr
masa substancji w roztworze I
ms1=cp1*mr1/100%=8*mr1/100=0,08*mr1
masa substancji w roztworze II
ms2=cp2*mr2/100%=2*(120-mr1/100=0,02*(120-mr1)=2,4-0,02mr1
ms=ms1+ms2
cp*mr/100=0,08mr1+2,4-0,02mr1
6*120/100=0,06mr1+2,4
7,2-2,4=0,06mr1
mr1=80g
mr2=mr-mr1=120g-80g=40g

5 3 5
2009-12-07T21:12:40+01:00
Korzystamy z reguły mieszania:
Cp1 = 2%
Cp2 = 8%
Cpk = 6%

6-2 = 4
8-6 = 2

Stosunek wynosi 4:2
4+2 = 6
120g/6 = 20
20 * 2 = tyle roztworu 2%
20* 4 = tyle roztworu 8%

Sprawdźmy:
roztwór 2%
100g r---2g s
40g --- x
x = 2*40g/100 = 0,8g

roztwór 8%
x = 8*80g/100 = 6,4g

6,4 + 0,8 = 7,2g substancji

120 gramach powstałego roztworu będzie razem 7,2g substancji

roztwór nowy 6%
100g r --- 6gs
120g r ---x
x = 6*120/100 = 7,2g substancji


Odpowiedź
Należy zmieszać 40g roztworu 2% z 80g roztworu 8%.
6 3 6