1. Wymień ludy zamieszkujące półwysep Apeniński przed powstaniem Rzymu.
2. W jakich okolicznościach doszło do powstania republiki w Rzymie?
3. Znaczenie wojen punickich.
4. Jak doszło do powstania cesarstwa w Rzymie.
5. Religie w starożytnym Rzymie.
6. Scharakteryzuj społeczeństwo starożytnego Rzymu w okresie republiki i porównaj ze społeczeństwem okresu cesarstwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T07:05:26+01:00