Odpowiedzi

  • egdl
  • Rozwiązujący
2009-12-07T21:00:56+01:00
Cp= ms/mr * 100%
Cp- stężenie rocentowe
ms- masa substancji
mr- masa roztworu

Cm= n/vr
n-liczba moli
vr objętość roztworu
Cm- stężenie molowe roztworu

n=ms/M
M-masa molowa
Cm=ms/M*Vr