Promocja:) interesują mnie jedynie odpowiedzi do zadań - nie potrzebuję sposobów rozwiązania bo to zadania testowe:

1. Ile liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć ze zbioru cyfr {0,1,2,3,4,5}?
2. Rzucamy dwiema smetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi?
3. Rzucamy trzy razy monetą. Prawdopodobieństwo wyrzucanie dokładnie jednego orła równe jest?
4. Odchylenie standardowe dla zestawu liczb: 4,8, 16, 20 wynosi?
5. Na ile sposobów przedszkolanka może rozdzielić 6 różnych zabawek między Jacka i Agatkę, jeżeli każde z nich dostanie tyle samo zabawek?
6. Prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu dwoe,a symetrycznymi lpstla,o sześciennymi otrzymamy w sumie co najwyżej 10 oczek, wynosi?
7. Trzech chłopców i dwie dziewczynki ustawiają się w szeregu. Na ile sposobów mogą to zrobić, jeśli dziewczynki mają stać z chłopcami przemiennie?
8. Ile wszystkich liczb czterocyfrowych można ułożyć z cyfr 0,2,4,6,8?
9. Ile przekątnych ma dziesięciokąt foremny?
10. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności?


3

Odpowiedzi

2009-09-02T19:02:51+02:00
1. 25
2. 1/6
3. 3/8
4. 2√10
5. 20
6. 11/12
7. 12
8. 60
9. 35
10. 45
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T19:06:51+02:00
1. Ile liczb dwucyfrowych o różnych cyfrach można utworzyć ze zbioru cyfr {0,1,2,3,4,5}?
- 25
2. Rzucamy dwiema smetrycznymi kostkami do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia, że na obu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek wynosi?
- ¹/₆
3. Rzucamy trzy razy monetą. Prawdopodobieństwo wyrzucanie dokładnie jednego orła równe jest?
- ³/₈
4. Odchylenie standardowe dla zestawu liczb: 4,8, 16, 20 wynosi?
- 2√10
5. Na ile sposobów przedszkolanka może rozdzielić 6 różnych zabawek między Jacka i Agatkę, jeżeli każde z nich dostanie tyle samo zabawek?
- 20
6. Prawdopodobieństwo, że w wyniku rzutu dwoe,a symetrycznymi lpstla,o sześciennymi otrzymamy w sumie co najwyżej 10 oczek, wynosi?
- ¹¹/₁₂
7. Trzech chłopców i dwie dziewczynki ustawiają się w szeregu. Na ile sposobów mogą to zrobić, jeśli dziewczynki mają stać z chłopcami przemiennie?
- 12
8. Ile wszystkich liczb czterocyfrowych można ułożyć z cyfr 0,2,4,6,8?
- 60
9. Ile przekątnych ma dziesięciokąt foremny?
- 35
10. Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności?
- 45

//Pamiętaj aby wybrać najlepszą odpowiedź, otrzymasz zwrot 25% pkt! //
3 2 3
2009-09-02T19:15:41+02:00
1. 25
2. 3/18
3. 3/8
4. 2√10
5. 20
6. 110/120
7. 12
8. 50
9. 35
10. 45