Referat: Zagrożenia Cywilizacyjne
Co powinno znajdować się w referacie
-dziura ozonowa
-kwaśne opady
-efekt cieplarniany
-zanieczyszczenia powietrza i wody

Sposoby usuwania bądz ograniczania zagrożeń cywilizacyjnych


Proszę mi pomóc mam na to tylko 3 dni!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-12-09T14:57:01+01:00
Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związane z tym gwałtowne zwiększenie zużycia surowców energetycznych spowodowały zmiany w składzie powietrza. Samochody zatruwają je spalinami. Kominy cementowni, hut, elektrowni i elektrpciepłowni wypuszczają w powietrze trujące pyły i dymy. W formie aerozoli, zanieczyszczających atmosfere występują kosmetyki, leki, farby i lakiery, które mogą zawierać freony. Freony to związki chemiczne o złożonej budowie , w skład których wchodzą m.in. chlor i fluor . Przyczyniają się do powstawania DZIURY OZONOWEJ w atmosferze.(Ozon to odmiana alatropowa tlenu, która powstaje podczas wyładowań atmosferycznych.) Dziura ozonowa niszczy w roślinach chrolofil,zwiększa zachorowania na nowotwory skóry.Kwaśne opady tlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azatu rozpuszczają się w wodzie deszczowej i w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię, niszcząc zabytkowe budowle i środowisko przyrodnicze m.in.roślinność. W wodach zakwaszonych przez kwaśne opady giną organizmy wodne. Efekt cieplarniany przyczynia się do groźnych zjawisk atmosferycznych np. huragany.
Należy przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, ograniczając ruch samochodowy, zakładać filtry oczyszczające gazy ze spalin, filtry i odpylacze gazów przemysłowych. Opszary zielone to nasze płuca należy dbać i ochraniać lasy przed ich niszczeniem
4 3 4