Odpowiedzi

2009-09-04T12:21:52+02:00
Przekątne w rombie przecinają się w połowie swojej długości pod kątem prostym co widać w załączniku.
Jeżeli bok ma długość √10 to:
c- długość boku
a,b długości połowy przekątnych
z pitagorasa mamy
a²+b²=c²
c²=10
więc połowy przekątnych mają odpowiednio 1cm i 3 cm.
całe przekątne mają więc 2 cm i 6 cm.
P= ½d₁d₂ gdzie d₁ i d₂ są długościami przekątnych
P= 6 cm²
P= ah
6= √10*h
6/√10=h
³/₅√10=h