Z1
Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego.

z2
Do podanego tekstu dopisz brakujące wyrazy.
Pierwszym chrześcijanom udzielano chrztu przez .............., był to symbol śmierci starego człowieka, człowieka grzechu. Wynurzony z wody po chrzcie, był już .............. człowiekiem w którym rozkwitało "nowe życie"
z3
połącz odpowiednio sakrament z wyrażeniem, które do niego pasuje.

1. Eucharystia a) brama sakramentów

2.Małżeństwo b)pokarm na drogę do nieba

3.Bierzmowanie c)umocowanie Duchem Św.

4.Chrzest d)włączenie w cierpienie Chrystusa

5.Pokuta e)głoszenie słowa Bożego

6.Kapłaństwo f)wspólnota życia i miłości

7.Namaszczenie chorych g)przebaczenie grzechów

z4
Napisz, jakie obowiązki mają rodzice chrzestni wobec swojega chrześniaka/ chrześnicy.

z5
Dopisz brakujące dary Ducha Św.
mądrość,.........., rada.......... , umiejętność..........,

z6
Napisz, do czego zobowiązuje się chrześcijanin przyjmujący sakrament bierzmowania.

3

Odpowiedzi

2009-12-07T20:55:51+01:00
1.Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości"
6 3 6
2009-12-07T20:58:53+01:00
Zad.1:
Są trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:
-chrzest, który jest początkiem nowego życia,
-bierzmowanie, które jest umocnieniem chrztu,
-Euchrystia, która karmi ucznia Ciałem i Krwią Pańską, przekształcając go w Chrystusa.

Zad.2:
Pierwszym chrześcijanom udzielano chrztu przez [opłukanie wodą] był to symbol śmierci starego człowieka, człowieka grzechu. Wynurzony z wody po chrzcie, był już [czystym] człowiekiem w którym rozkwitało "nowe życie".

Zad.3:
4.a)
5.g)


Zad.4: Pomagac, gdy rodzice nie są w stanie. Dopilnowac, aby chrześniak wyrósł na dobrego chrześcijanina.

Reszty nie jestem pewna, wiec nie chcę źle rozwiązac. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam. :)

11 4 11
2009-12-07T21:02:23+01:00
Zad1
chrzest
bierzmowanie
Eucharystia

zad2
wodę??, nowym??

zad3
1=b
2=f
3=c
4=a
5=g
6=e
7=d

zad4
chrzestni muszą wspierać rodziców, w razie potrzeby zastępować ich, wspierać w wychowaniu chrześniaka/czki
zad5
rozum, męstwo, pobożność, bojaźń boża

zad6 zobowiązuje do:
szerzenia wiary słowem i czynem
bronienia wiary


7 3 7