Odpowiedzi

2009-12-07T20:57:36+01:00
Pc =1120π cm² - pole powierzchni całkowitej walca
Pb = 320 π cm²- pole powierzchni bocznej walca
---------------------------------------------------------
Oblicz objętość tego walca
Pp - pole podstawy walca
2*Pp = Pc - Pb =( 1120π - 320π) cm² = 800 π cm²
Pp =800 π cm² : 2 = 400 π cm²
Pp = π r²
400 π = π r²
r² = 400
r = 20
r = 20 cm
Pb = 2 π r * h
320 π cm² = 2 π *20 cm *h
h = 320 cm² : 40 cm = 8 cm

V = Pp *h = 400 π cm²* 8 cm = 3 200 π cm³
4 5 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:05:56+01:00
Pc = 1120π cm² - pole całkowite walca
Pb = 320π cm² - pole boczne walca

V = ?
1. Obliczam pole podstawy
Pc = 2Pp +Pb
2Pp = Pc - Pb
2Pp = 1120π cm² - 320π cm²
2Pp= 800π cm² /:2
Pp = 400π cm²

2. Obliczam promień r podstawy
Pp = πr²
Pp = 400π cm²
πr² = 400π /:π
r² = 400
r = √400
r = 20 cm

3. Obliczam wysokość H
Pb = 2πr*H = 320π cm² /:2π
r*H = 160 cm²
20cm*H = 160 cm²
H = 160cm² : 20 cm
H = 8 cm

4. Obliczam objętość V
V = Pp *H
V = 400π cm²*8 cm
v = 3200π cm³


3 5 3