Przetłumaczcie słówka i wyrazenia tylko bez zadnych translatorów (bd wiedział czy to z translatora czy nie) i jak nie wiesz to nie pisz wcale. NAJLEPSZE BĘDĄ OCENIANE!!! złe prace nie na temat bedą usówane tak samo prace nie pełne rozumie ze tam mozna kilku nie wiedziec np z pięciu ale nie 20:PP

imprisonment-
bail-
testimony-
fine-
proof-
sentenced-
probation-
witness-
jury-
trial-
drung pushing-
mugging-
shoplifting-
rape-
blackmail-
kidnapping-
hijacking-
fraud-
smuggling-
forgery-
treason-
using-
setting-
demanding money for not revealing a secret-
taking objects across the border illegally-
using violence in order to have sex-
obtaining money by deceiving a person-
setting fire to a building-
time spent in jail-
judicial examination-
reason for believing something is or not true-
one is put on it if is their first offence-
someone who sees the crime being committed-
assassination-
blackmail-
burglary-
drug pushing-
perjury-
pickpocketing-
rape-
robbery-
shoplifting-
terrorism-
theft-
treason-
trespassing-
yandalism-
handcuffs-
truncheon-
helmet-
magnifying glass-
fingerprints-
prevents bullets from entering a policeman's body-
a small radio which is used for sending and receiving messages-
a set of clothes worn by a policeman-
a member of a police force-
a strong hard hat that protects the head-
a mark on a surface left by a finger-
used to disable a criminal by hitting him/her-
a burglar-
a judge-
an arsonist-
a juror-
sees-
a prosecutor-
a witness-
a defendant-
imprisonment-
shoplifting-
A person that breaks into houses and steals things is-
arsonist-
to commit arson-
set on fire-
crime-
suicide-
belonging-
intentionally-
force-
wants-
defamation-
illegally-

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:04:58+01:00
Imprisonment - więzienie
bail- kaucja
testimony- świadectwo
fine- grzywna
proof- dowód
sentenced- nie wiem
probation- nie wiem
witness- świadek
jury- jurry (żuri)
trial- próba
drung pushing- nie wiem
mugging- rabunek
shoplifting- kradzieże w sklepach
rape- gwałt
blackmail- szantaż
kidnapping- porwanie
hijacking- rporwanie
fraud- nadużycia finansowe
smuggling- przemyt
forgery- fałszerstwo
treason- zdrada
using- użyć
setting- ustawienie
demanding money for not revealing a secret-
taking objects across the border illegally- branie nielegalnych przedmiotów za granicę
using violence in order to have sex- stosowanie przemocy w celu uprawiania seksu
obtaining money by deceiving a person- uzyskanie pieniędzy poprzez wprowadzanie w błąd osoby
setting fire to a building- podpalenie budynku
time spent in jail- Czas spędzony w więzieniu
judicial examination- egzamin sędziowski
reason for believing something is or not true- powód, by sądzić, że coś jest prawdziwe czy nie
one is put on it if is their first offence- tego niestety nie wiem
someone who sees the crime being committed- ktoś, kto widzi popełniane przestępstwa
assassination- zabójstwo
blackmail- szantaż
burglary-włamanie
drug pushing- nie wiem
perjury- krzywoprzysięstwo
pickpocketing- kradzieże kieszonkowe
rape- gwałt
robbery- rozbój
shoplifting- kradzieże w sklepach
terrorism- terroryzm
theft- kradzieże
treason- zdrada
trespassing- wkroczenia
handcuffs- kajdanki
truncheon- pałka
helmet- Hełm
magnifying glass- lupa
fingerprints- odciski palców
prevents bullets from entering a policeman's body- zapobiega przedostawaniu kul policjanta przez ciało
a set of clothes worn by a policeman- zestaw ubrań noszonych przez policjanta
a member of a police force- członek policji
a strong hard hat that protects the head- mocny kask chroniący głowę
used to disable a criminal by hitting him/her- nie wiem
a burglar- Włamywacz
a judge- sędzia
an arsonist- Podpalacz
a juror- juror
sees- widz
a prosecutor- prokurator
a witness- świadek
a defendant- pozwany
imprisonment-
shoplifting- więzienia
A person that breaks into houses and steals things is-
arsonist- kradzieże w sklepach
to commit arson- Osoba, która kradnie rzeczy
set on fire- Podpalacz
crime- przestępstwo
suicide- samobójstwo
belonging- należeć
intentionally- celowo
force- życie
wants- chce
defamation- zniesławienie
illegally- nielegalnie

1 5 1