Przybliżoną drogę hamowania h samochodu osobowego, wyrażoną w metrach, na suchej nawierzchni można obliczyć ze wzoru h=0,0052v², gdzie v oznacza prędkość w km/h.

a) Oblicz drogę hamowania samochodu jadącego z prędkością 70 km/h.

b) O ile procent zmieni się droga hamowania, gdy samochód będzie poruszał się z prędkością o 20km/h większą?

PROSZĘ O POMOC !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:05:01+01:00
A)
h=0,0052*(70)²=25,48m

b)

h₂=0,0052*(70+20)²=42,12m

42,12m/25,48m*100%≈165,31%

165,31%-100%≈65,31%

Droga hamowania zwiększy sie o 65,31%.