Odpowiedzi

2009-09-02T19:35:39+02:00
Przykładem takiej dyscypliny nauki jest chemia. Podczas opisywania procesów zachodzących w organizmie nie można uniknąć nawiązań do chemii, jeśli chce się wystarczająco wyjaśnić temat. Takie połączenie biologii z chemią nazywane jest chemią organiczną.
2 3 2
2009-09-02T22:10:01+02:00
Biologia bardzo wiąże się z chemią.
Chemia jest obecna w biologii np. w DNA, RNA gdzie występują takie związki jak reszta kwasu fosforowego, cytozyna, guanina itp.
Ponadto w anatomii i fizjologii człowieka. Człowiek aby żyć potrzebują pierwiastków chemicznych, które częściowo budują organizm (np. tlen, wodór, węgiel, azot). Organizm potrzebują również makroelementów (fosfor, wapń, magnez) i mikroelementów (np. żelazo, jod fluor).
Ponadto organizm potrzebuje także witamin do prawidłowego funkcjo wania. Większość witamin zawiera tzw. grupą aminową (NH2) więc są aminami (np. tiamina).
8 3 8