Odpowiedzi

2009-12-07T21:20:51+01:00
When the family closed the trouble at home it came. He was a very dangerous he saw a chainsaw and threatened that if the family did not give him two hundred million kills them. Family ran from banks to banks asking for a loan, but none of the banks to provide such a high chiał credit. One evening when the family get the money she thought as the phone rang. Bandit who had telephoned the family to give this money, He said that they have time to Friday, or two days. Family did not know what to do. Now it's Friday the family woke up thinking all the time how to get the money, but none of this naszedł evening, when the family was lying in bed he came to slew the whole family with very great cruelty, they were all over seventy blows inflicted with a knife and brutally cut by a chainsaw.


Kiedy bieda rodzina zamknęła się w domu wszedł on. Był bardzo groźny miał piłę łańcuchową i groźił rodzinie że jeśli nie dadzą mu dwustu milionów zabije ich. Rodzina biegała od banków do banków z prośbą o kredyt, ale żadne z banków nie chiał udzielić tak wysokiego kredytu. Pewnego wieczoru gdy rodzina myślała jak zdobyć pieniądze zadzwonił telefon. Dzwonił bandyta który kazał rodzinie dać te pieniądze, powiedzał że mają czas do piątku czyli dwa dni. Rodzina nie wiedziała co zrobić. Nadszedł piątek rodzina budząc się myślała cały czas jak zdobyć pieniądze ale nic z tego naszedł wieczór, gdy rodzina leżała w łóżkach zjawił się on wymordował całą rodzinie z bardzo wielkim okrucieństwem, wszyscy mieli ponad siedemdziesiąt ciosów zadanych nożem i okrutnie pokrojonych piłą łańcuchową.