Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-09T02:02:23+01:00
Witam
Piszę do was list, ponieważ chodzenie do was co dziennie juz naprawde mnie męczy a jeżeli nie rozwiąrzecie mojego problemu oddam sprawę do sądu powołując się na USTAWE z dnia 27 lipca 2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
artykuł 8
Problem polega na tym ze od pewnego czasu systematycznie ulega uszkodzeniu
Dokładnie chodzi o telewizor marki sony który zakupiłam w maju
2008 r w waszym sklepie czyli Chorzowskich sklep komputerowy na ulicy kwiatowej 3 sklep wykręca się ogonem ze nie odda mi pieniędzy a o nowy telewizor może mi jedynie zaoferować serwis firmowy do którego oni ów wysyłają problem polega natym że po włączeniu telewizora po około pięciu minutach sam się wyłancza
Proszę o pomoc bo wydałem ponad 1000zl na sprzęt a teraz widzę ze jestem zbywany naprawami za 5 mies kończy mi się gwarancja i pewnie w krótkim okresie po zostanę z wadliwym podzespołem bez możliwości naprawy

I am writing to you because the letter going to you every day I was really tired and if not my problem rozwiąrzecie give the matter to court citing the ACT of 27 July 2002 ro special conditions for consumer sales and amending the Civil Code
Article 8 The problem is that with some time been systematically breaks
Exactly it comes to television who bought a sony brand in May
2008 rw Chorzowskich your shop or computer store on the street flower shop 3 dials on the tail did not give me money ao new TV I can only offer a service company to which they send that natym problem is that when you turn on the TV after about five minutes alone in wyłancza
Please help because I spent more than 1000zł the equipment and now I see that I am disposed to repairs in 5 mies end my warranty, and probably in the short term become the defective component of the repair without