Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-02T19:47:58+02:00
Dane: (związki opiszę małymi literami a i b)
Va = 2dm³
Vb = 3dm³
Vr = 5dm³ (po zmieszaniu obu tych związków)
Ca = 0,5 mola/dm³
Cb = 1mol/dm³

Najlepiej będzie jak obliczysz liczbę moli każdego ze związków. Przekształcasz wzór na stężenie molowe, tak, aby otrzymać mole (liczba moli związków nie zmienia się w czasie reakcji):

Cm = n/Vr => n = Cm*Vr

na = 0,5 mola/dm³ * 5dm³ = 2,5mola
nb= 1mol/dm³ * 5dm³ = 5 moli

Teraz ze zwykłego wzoru na stężenie molowe liczysz właśnie stężenie molowe związków a i b w stanie wyjściowym.

Cma = 2,5mola/2dm³ = 1,25mola/dm³
Cmb = 5moli/3dm³ = 1,67mola/dm³

ODP. W stanie wyjściowym stężenie molowe zw. A wynosiło 1,25mola/dm³, natomiast związku B 1,67mola/dm³.

Pozdrawiam,
matteushq;)

1 5 1
2009-09-02T19:58:37+02:00
VA = 2 dm³
VB = 3 dm³
Vr = 5 dm³
CA = 0,5 mola/dm³
CB = 1 mol/dm³

Cm = n/Vr po przekształceniu n = Cm*Vr

nA = 0,5*5 = 2,5mola
nB= 1*5 = 5moli

CmA = 2,5/2 = 1,25mola/dm³ - stan wyjściowy roztworu A
CmB = 5/3 = 1,67mola/dm³ - stan wyjściowy roztworu B
2009-09-02T22:33:33+02:00
Zakładając, że związki A i B z sobą nie reagują:

Vc = 2dm3 + 3dm3 = 5 dm3

nA = 0,5 mol/dm3 * 5dm3 = 2,5 mol
CA = 2,5 mol : 2dm3 = 1,25 mol/dm3

nB = 1mol/dm3 * 5dm3 = 5mol
CB = 5 mol : 3 dm3 = 1,67 mol/dm3