Odpowiedzi

2009-12-07T21:16:40+01:00
Dochodami rodziny są:
- dochody z pracy (środki pieniężne otrzymywane w zamian za świadczoną pracę)
- dochody ze świadczeń (ubezpieczenia jakie otrzymują, emerytury, renty)
- dochody z kapitału (pieniądze pochodzące z oszczędności, sprzedaży, darowizn, np. lokaty, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, papiery wartościowe)
- prowadzenie działalności gospodarczej.