C++ DAJE NAJ !!!!!! NIE UMIESZ?NIE ROWIAZUJ !!!!!!!!!!!
Napisz program, który pobierze ze standardowego wejścia liczę naturalną, następnie na standardowym wyjściu wypisze jej wszystkie dzielniki większe od 1. Dzielniki mają być wypisane od najmniejszego do największego (w wierszu, oddzielone spacjami).

Przykład:

wejście:

77

wyjście:

7 11 77

UWAGA: przesłany plik *.cpp musi zawierać własne komentarze opisujące znaczenie poszczególnych bloków programu. Komentarze te mają wyjaśniać, w jaki sposób rozwiązujesz dane zadanie.

// to jest komentarz - nie uzywaj w nim polskich znakow diakrytycznych

Program nie wypisuje żadnych komunikatów wejścia-wyjścia, nie zatrzymuje się w oczekiwaniu na żadną interakcję, jedynie: dane-wynik. Nie używaj więc instrukcji np. "pause", nie stosuj zewnętrznych bibliotek, nie wprowadzaj komunikatów w stylu "Podaj liczbę" itp.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:40:20+01:00
Wysyłam program w ząłączniku. Jeśli trzeba nanieść poprawki, nie ma problemu.

Program wykonany w "Dev C++"

A tutaj plik w .cpp:
http://www.speedyshare.com/files/19676285/main.cpp

Nie można było go wrzucić jako załącznik (zły format pliku)


Jeśli nie chcesz pobierać, masz podany kod poniżej, oraz działanie programu w praktyce (obrazek w załączniku):

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
int a; //Deklarujemy zmienną o typie "Integer", czyli liczby całkowite
cin>>a; // Wczytujemy zmienną od użytkownika
for(int i=2;i<=a;i++) // W pętli "for" od liczby 2 (1 pomijamy) każemy przeskakiwać o 1 z każdym zakończeniem pętli
{
if (a % i==0) // Jeśli reszta z dzielenia liczby wprowadzonej (a) przez liczbę przeskakującą o 1 (i) jest równa 0, program wyprowadza liczbę na ekran, dopóki nie osiągnie liczby wprowadzonej.
{
cout<<i<<", ";
}
}
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
1 1 1