Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T20:50:33+01:00
Bierzmowanie zajmuje drugie miejsce wśród sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Przyjmowanie sakramentów zbliża nas i upodabnia do Chrystusa.

Chrzest odradza do nowego życia, bierzmowanie je doskonali. Dzięki sakramentowi bierzmowania otrzymujemy dary Ducha Świętego, dlatego można je uznać za uczestnictwo w wydarzeniu Zesłania Ducha Świętego. Dar Ducha Świętego udzielany w tym sakramencie jest dla mnie źródłem szczególnych Jego darów i owoców, które są stałymi dyspozycjami pomagającymi do postępowania według Ducha. Jest światłem do zrozumienia tajemnic Chrystusa. Skutkiem bierzmowania jest napełnienie Duchem Świętym, umocnienie w wierze i w życiu łaski. Stanę się przez to uodporniony na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia. Otrzymując ten sakrament otrzymam dar męstwa, który pomoże mi przezwyciężać wszystkie trudności w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Będę mógł łatwiej prowadzić życie godne chrześcijanina, skuteczniej apostołować. Dzięki darom Ducha Świętego należycie będę mógł pojąć słowo Boże i umiał się nim kierować w życiu. Umocniony tym sakramentem wytrwale będę czynił dobro a unikał zła.

Poza tym bierzmowanie jest dopełnieniem chrztu świętego. Stanowią one jak gdyby jedną całość. Otrzymując sakrament bierzmowania wzrośnie i pogłębi się we mnie Łaska Boża. Stanę się bardziej upodobniony do Chrystusa. Bierzmowanie rozwija łaskę udzielaną podczas chrztu. Jako człowiek bierzmowany będę w pełni mógł uczestniczyć w Eucharystii. Bierzmowanie wraz z Chrztem i Eucharystią tworzą fundamenty całego życia chrześcijanina.

Dzięki temu stanę się dojrzałym chrześcijaninem.
1 1 1