1.Oblicz godzinę czasu słonecznego w Melbourne (145 E) jeśli w Tarnowie (21 E) jest 10.30 czasu słonecznego.

2.Podaj różnicę czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19 N (( W) i Lagos ( 6 N 3 E)
Meksykiem (19 N 99W) i Ligot (6 N 3 E)

3.Oblicz wysokość słońca nad horyzontem, w momencie górowania w punkcie o współrzędnych 40S 128E, w dniu, w którym zaczyna się tam kalendarzowe lato

4.Oblicz różnice długości geogr. dwóch punktów, jeżeli różnica czasu słonecznego między nimi wynosi 2 godziny i 28 minut

5.Podaj kierunek i czas obrotu ziemi do okoła własnej osi. Wymień następstwa ruchu obrotowego.

1. W pelunie (116 E) jest godzina 16.40 czasu słonecznego. Oblicz czas słonecznego w Brukseli (5E)

2. Oblicz różnice czasu słonecznego słonecznego między Nowym Jorkiem (41 N 74 W) i Krakowem (30 N 20 E)

3. Podaj wysokość Słońca nad horyzontem w momencie górowania w punkcie o współrzędnych 50 S 125 W, w dniu, w którym zaczyna się kalendarzowa zima

4. Oblicz różnicę długości geogr. dwóch punktów, jeżeli różnica czasu słonecznego między nimi wysokości 1 godz. i 56 min.

5. Podaj kierunek i czas obrotu ziemi do okoła własnej osi. Wymień następstwa ruchu obrotowego.

6. Dlaczego wprowadzono czas strefowy? Jakie znasz inne czasy? W jakiej strefie czasowej znajduje sie Polska w zimie?

7. Podaj szerokości geogr. punktów w których zdarza sie że w czasie górowania Słońca przedmioty nie rzucają cienia. Dopisz obok daty, kiedy ma to miejsce.

Daję max. pkt. - na jutro !!

1

Odpowiedzi

2009-12-07T21:04:58+01:00