Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2013-07-13T11:57:18+02:00

a.

Ix-2I=7

x - 2 = 7    lub  x - 2 = -7

x = 9                  x = -5

 

b.

I2x+3I=5

2x + 3 = 5    lub    2x + 3 = -5

2x = 2                    2x = -8

 x = 1                       x = -4

 

c.

I3-4xI=8

3 - 4x = 8    lub   3 - 4x = -8

-4x = 5                   -4x = -11

x = -5/4                     x = 11/4

 

d.

Ix-1I<2

-2 < x - 1 < 2

-2 + 1 < x < 2 + 1

-1 < x < 3

odp. x ∈ (-1, 3)

 

e.

|x+3I>6

x + 3 > 6   lub   x + 3 < - 6

x > 3                 x < -9

odp. x ∈ (-oo, -9) u (3, +oo)


f.

I2x-1I<4

-4 < 2x - 1 < 4

-4 + 1 < 2x < 4 + 1

-3 < 2x < 5

-3/2 < x < 5/2

odp. x ∈ (-3/2 ; 5/2)

 

g.

I5-2xI>3

5 - 2x > 3    lub   5 - 2x < - 3

-2x > -2               -2x < -8

x < 1                     x > 4

odp. x ∈ (-oo, 1) u (4, +oo)

2 3 2
2013-07-13T12:01:01+02:00

a) Ix-2I= 7

x-2= 7   lub   x-2= -7

x= 9      lub x= -5

 

b) I2x+3I= 5

2x+3= 5     lub  2x+3= -5

2x= 2         lub  2x= -8

x= 1           lub x= -4

 

c) I3-4xI= 8

3-4x= 8   lub   3-4x= -8

-4x= 5     lub    -4x= -11

x= -(5/4)  lub     x= 11/4

x= -1\frac{1}{4}   lub   x=2\frac{3}{4}

 

d) Ix-1I<2

x-1<2  i  x-1>-2

x<3     i   x>-1

 

x∈(-1,3)

 

e) Ix+3I>6

x+3>6   lub  x+3<-6

x> 3      lub  x< -9

 

x∈(-∞,-9) suma (3,+∞)

 

f) I2x-1I<4

2x-1<4    i   2x-1> -4

2x< 5      i    2x> -3

x< 5/2     i    x> -(3/2)

x< 2½     i    x> -1½

 

x∈(-1½, 2½)

 

g) I5-2xI>3

5-2x>3   lub   5-2x<-3

-2x > -2  lub   -2x< -8

x < 1       lub     x> 4

 

x∈(-∞,1) suma (4,+∞)

 

Liczę na naj :)

 

1 5 1