Odpowiedzi

2009-12-07T21:14:07+01:00
X=10

pierwsza liczba 10
2) 14
3) 42
4)22.
2009-12-07T21:31:15+01:00
X-pierwsza liczba
1,4x-druga liczba
¹⁴/₃₀ x-trzecia liczba
(x+1,4x+¹⁴/₃₀ x):3=⁸⁴/₃₀ x * ¹/₃=⁸⁶/₉₀ x

x+1,4x+⁴²/₉₀ x+⁸⁶/₉₀ x= 88
3 ³⁸/₉₀ x=88 //:3 ³⁸/₉₀
x=¹⁸⁰/₇=25 ⁵/₇
1. x=25 ⁵/₇
2. 1,4x=25 ⁵/₇*1,4=36
3. 1,4x:3=36:3=12
4. (x+1,4x+¹⁴/₃₀ x):3=(25 ⁵/₇+36+12):3=73 ⁵/₇2009-12-07T23:27:39+01:00
Na 100% dobrze

x-pierwsza liczba
1,4x-druga liczba
¹⁴/₃₀ x-trzecia liczba
(x+1,4x+¹⁴/₃₀ x):3=⁸⁴/₃₀ x * ¹/₃=⁸⁶/₉₀ x
x+1,4x+⁴²/₉₀ x+⁸⁶/₉₀ x= 88
3 ³⁸/₉₀ x=88 //:3 ³⁸/₉₀
x=¹⁸⁰/₇=25 ⁵/₇
1. x=25 ⁵/₇
2. 1,4x=25 ⁵/₇*1,4=36
3. 1,4x:3=36:3=12
4. (x+1,4x+¹⁴/₃₀ x):3=(25 ⁵/₇+36+12):3=73 ⁵/₇