Oblicz siłę wyporu działającą na nurka pływającego w Morzu Bałtyckim, gdzie gęstość wody wynosi 1003,5 kg/m3. Przyjmij, że objętość ciała nurka wynosi 0,06m3.

Proszę o dokładne i zrozumiałe obliczenia!
np.:

Dane: Szukane: Wzór:
... ... Fw= d*g*v
Fw-siła wyporu
d- gęstośc
g- przyśpieszenie ziem.
v- objętość

2

Odpowiedzi

2009-12-07T21:18:05+01:00
Czy to nie jest czasem podstawienie do wzoru?

Fw=d*v*g
Fw=1003,5 kg/m3*0,06 m3 *10 m/s2(m3 się skracają)
Fw= 10035kg*0,06m/s2=602,1 N
N=kg*m/s2 (Niuton to kilogram razy metr przez sekundę do kwadratu)
46 3 46
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T21:27:48+01:00
Dane:
d (gęstość płynu, tu wody) = 1003,5 kg/m³
V (objętość wypieranego płynu równa objętości części ciała zanurzonego w płynie tu ciała nurka) = 0,06m³
g (przyspieszenie grawitacyjne) - zazwyczaj przyjmuje się przyspieszenie ziemskie = 9,81 m/s² (nie wiem, czy na lekcjach nie przyjmujecie zaokrąglonej wartości g = 10m/s², dlatego poniżej obliczam dla obydwu wartości)

Szukane:
Fw (siła wyporu) = ?

Wzór:
Fw = d*g*V
zależność ta stanowi treść prawa Archimedesa

Do powyższego wzoru wystarczy podstawić wartości z danych:
a) dla g = 9,81m/s² (jeśli nauczyciel nie kazał przyjąć, że g=10,/s², to należy w odpowiedzi podać to wyliczenie)
Fw = 1003,5kg/m³*9,81m/s²*0,06m³
m³ się skrócą
Fw = 590,66kgm/s²
kgm/s² to niuton (N)
Fw = 590,66N

b) dla g=10m/s² (jeśli nauczyciel kazał tak przyjmować)
Fw = 1003,5kg/m³*10m/s²*0,06m³
m³ się skrócą
Fw = 602,1N

Na nurka działa siła wyporu 590,66N (a dla nauczycieli wolących g=10m/s² wynosi ona 602,1N)
77 4 77