Odpowiedzi

2009-09-03T11:26:08+02:00
Masz tu równanie okręgu o środku S = (a, −2a) i promieniu R = √a + 4. Może oprócz tego równania okręgu jest w tym zadaniu równanie innej linii i polecenie dotyczy wyznaczenia parametru a, dla którego te dwie linie mają jeden punkt wspólny.
Jedno rozwiązanie jest dla a = −4 i wtedy:
x = a = −4
y = −2a = 8
Tłumacze dla czego tak to jest:
Rozwiązaniem tego równania jest okrąg o promieniu R = √a + 4, czyli jest nieskończenie wiele par (x,y) należących do okręgu. Jedno rozwiązanie będzie wtedy gdy okrąg ściągniemy do punktu, a to nastąpi wtedy gdy R = 0, czyli a = −4.